Skip to main content
| Hans-Günter Meyer-Thompson | Fachveröffentlichungen

Narkotikapolitikk i endring: Heroinklinikkenes oppkomst i Norge. 

Narkotikapolitikk i endring: Heroinklinikkenes oppkomst i Norge. 

Ellefsen R. 

Nordisk Alkohol Nark. 2024 Jun;41(3):307-325. Norwegian. doi: 10.1177/14550725231207251. Epub 2023 Nov 9. PMID: 38903889; PMCID: PMC11186453.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38903889/